TIREX, spol. s r.o. SK

Taliansko-Slovenská Obchodná Komora

Taliansko – Slovenská obchodná komora je medzinárodná mimovládna organizácia, neziskové voľné združenie bilaterálneho charakteru. Je oficiálne uznaná talianskym Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a je členom združenia talianskych obchodných komôr v zahraničí Assocamerestero, v spolupráci s Unioncamere.

Poslaním TSOK je podporovať, zastrešovať a rozvíjať spoluprácu, ako aj obchodné, priemyselné, finančné a kultúrne vzťahy medzi Talianskom a Slovenskou republikou a podporovať jednotlivé podniky a inštitúcie, najmä členské, konkrétnymi informáciami, aktivitami a praktickou asistenciou v procese ich internacionalizácie.

TSOK pôsobí už 15 rokov v historickom centre Bratislavy a neustále snaží sa o inováciu talianskej podnikateľskej siete a o rozvoj miestnej ekonómie. Má štyri základné piliere: konkurencieschopnosť, prieskum, informačné technológie a organizačné aktivity.

Späť