TIREX, spol. s r.o. SK

Zväz logistiky a zasielateľstva SR

je profesné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je  podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov. Úlohy zväzu:
-  rozvoj vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva
-  rozvoj jednotlivých odborov dopravy najmä kamiónovej dopravy
-  rozvoj medzinárodného obchodu
-  spolupráca v skladovej, manipulačnej technike s výrobkami
-  spolupráca v colných otázkach
-  pôsobenie v legislatíve pri poradenstve
-  zastupovanie záujmov svojich členov voči vláde SR
-  poradenská činnosť
-  informovanie verejnosti
-  zameranie na obchodnú, hospodársku činnosť

Späť