TIREX, spol. s r.o. SK

Politika, podnety, žiadosti, návrhy

Politika kvality

Politika kvality našej spoločnosti pozostáva z nasledovných hlavných bodov:

  • snaha o poskytovanie komplexných zasielateľských a logistických služieb a dosiahnutie stabilného postavenia na logistickom trhu
  • neustále znižovanie či predchádzanie škodových udalostí
  • spokojnosť obchodných partnerov a zamestnancov
  • zvyšovanie firemnej kultúry a imidžu spoločnosti
  • dôraz na životné prostredie

Zasielateľské podmienky

Všetky nami realizované prepravy sa riadia zásadami Všeobecných zasielateľských podmienkok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky v znení zmien schválených zhromaždením členov ZLZ SR dňa 12.05.2005.

 

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah. Na prepravný poriadok sa priamo odvoláva platná legislatíva.

Prepravný poriadok spoločnosti TIREX spol. s r.o.
 

Ponúkame vám priestor na vyjadrenie vášho názoru na poskytované služby, či už vo forme pripomienky, alebo návrhu na zlepšenie. Rovnako môžete využiť tento priestor na kladenie otázok týkajúcich sa akejkoľvek oblasti vášho záujmu.

Kontaktný formulár