TIREX, spol. s r.o. SK

Pre dopravcov

Ponúkame celoročné vyťažovanie vozidiel, celovozové prepravy, dokládky, zberné a expresné prepravy v exportných a importných reláciách za výhodných podmienok.

Ak máte záujem o spoluprácu, zašlite na mail truck(at)tirex(dot)sk.

  1. Informácie o vozovom parku, organizačnej štruktúre spoločnosti, najčastejšie destinácie Vašich vozidiel, prezentácia spoločnosti.
  2. Koncesnú listinu
  3. Platné poistenie CMR + potvrdenie o úhrade poistného 
  4. Výpis z obchodného registra
  5. Živnostenský list
  6. Fotokópiu o pridelení DIČ a IČ-DPH