TIREX, spol. s r.o. SK

Colná deklarácia

Poskytujeme nasledovné služby

  • vystavovanie prepravných dokladov
  • vystavovanie dovozných, vývozných a tranzitných colných deklarácii
  • spracovanie intrastatu
  • služby dočasného colného uskladnenia tovaru

Doklady potrebné na zastupovanie v colnom konaní:

  • plná moc formou mandátnej zmluvy
  • notárom overená kópia z výpisu obchodného registra alebo živnostenského listu
  • notárom overená kópia o pridelení daňového registračného čísla (EORI)