» infoservis

EON a MAN vybudujú v Európe nabíjaciu sieť pre elektrické nákladné autá

Júl 11, 2024Mníchov 11. júla (TASR) – Nemecký energetický koncern EON a výrobca nákladných vozidiel MAN plánujú vytvoriť verejnú nabíjaciu sieť pre elektrické nákladné autá v Európe. Prvé stanice by sa mali otvoriť ešte tento rok a do konca roka 2025 by malo pribudnúť ďalších 80, oznámili vo štvrtok obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stanice plánujú zriadiť v rámci existujúcej servisnej siete spoločnosti MAN, budú ale prístupné aj pre úžitkové vozidlá iných výrobcov. Celkovo sa plánuje 170 staníc, ktoré poskytnú 400 nabíjacích miest, z toho 125 v Nemecku. Ďalšie budú v Rakúsku, Británii, Dánsku, Taliansku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku.
Nemecká vláda len pred vyše týždňom oznámila samostatnú iniciatívu, ktorej cieľom je zriadiť v Nemecku 350 nabíjacích miest.
„Masívne investujeme, aby sme rozhodujúcim spôsobom podporili infraštruktúru pre elektrickú ťažkú nákladnú dopravu,“ uviedol Leonhard Birnbaum, generálny riaditeľ EON. „Prakticky všetci významní výrobcovia sa v súčasnosti vo svojom vývoji zameriavajú na elektromobilitu. Na konečný prielom potrebujeme komplexnú, vysoko výkonnú nabíjaciu infraštruktúru, ktorá bude od začiatku európska,“ dodal Birnbaum.
Do roku 2030 bude v Európe potrebných približne 50.000 nabíjacích miest pre ťažké úžitkové vozidlá, uviedol Alexander Vlaskamp, šéf spoločnosti MAN. „Samozrejme, ako výrobca elektrických nákladných vozidiel k tomu prispievame aj my,“ dodal.Smart roads arrive in Italy. What are those black poles on Italian roads?

July 10, 2024

Many are wondering what those black poles are starting to see on the highway. Black poles are a part of the smart infrastructure that is already in operation. The black poles, characterized by green, white and red stripes, have different functions: they are wifi antennas that communicate with each other and with cars, they are drone charging stations, they are equipped with detection sensors of various kinds. They are detection tools and wi-fi antennas capable of detecting information and transmitting data and can communicate both with cars and by sending useful information to traffic control centers. Anas, also thanks to European contributions, has made an investment of around 250 million euros on some road arteries throughout Italy.The infrastructure also involves the use of a series of drones that are guided and recharged by black poles on the highway. The drones will have built-in sensors and offer moving wi-fi connection services. A charging station will then be installed above the poles from which drones can take off and start monitoring the road. Anas‘ project is already complete on Salerno-Reggio Calabria, on the Grande Raccordo Anulare in Rome (A90), on the A91 Rome-Fiumicino motorway, on the Orte-Mestre itinerary of the E45 and E55, on the A19 Palermo-Catania motorway and on the RA15 Tangenziale di Catania and other roads of primary importance. A charging station will then be installed above the poles from which drones can take off and start monitoring the road. Anas‘ project is already complete on Salerno-Reggio Calabria, on the Grande Raccordo Anulare in Rome (A90), on the A91 Rome-Fiumicino motorway, on the Orte-Mestre itinerary of the E45 and E55, on the A19 Palermo-Catania motorway and on the RA15 Tangenziale di Catania and other roads of primary importance. A charging station will then be installed above the poles from which drones can take off and start monitoring the road. Anas‘ project is already complete on Salerno-Reggio Calabria, on the Grande Raccordo Anulare in Rome (A90), on the A91 Rome-Fiumicino motorway, on the Orte-Mestre itinerary of the E45 and E55, on the A19 Palermo-Catania motorway and on the RA15 Tangenziale di Catania and other roads of primary importance.

Source: CamitGlobal risks for 2024: the analysis of the Economist

July 8, 2024

As the mid-decade approaches, the global economic and geopolitical landscape is fraught with significant risks that could affect the years to come. According to the Economist Intelligence Unit (EIU), five main threats stand out, each with different probabilities and potential impacts.

1. Worsening monetary policy and global recession
Despite predicting stable growth, there remains a moderate risk that central banks will continue to tighten monetary policy if inflation accelerates again. Such actions could trigger a global recession, resulting in increased financial volatility and global economic conditions. A prolonged rise in interest rates would aggravate financial instability and slow economic recovery efforts.

2. Extreme weather events induced by climate change
The increase in the frequency and intensity of extreme weather events, caused by climate change, represent a high probability threat with a moderate impact. Severe droughts, heat waves and other climatic disturbances could lead to significant production declines, food shortages and global supply chain interruptions. These environmental challenges could also provoke mass migration and conflict, further destabilizing the affected regions and beyond.

3. Geopolitical tensions: China-Taiwan conflict
A potential conflict between China and Taiwan, although currently rated as unlikely, would have an exceptionally high impact. Such a scenario could separate Taiwan’s crucial semiconductor industry from the global supply chain and degenerate into a broader military confrontation that would involve the United States and its allies. The economic and geopolitical repercussions of a war between the two sides of the Strait would be profound, with an interruption of international trade and investment.

4. Escalation of the conflict between Israel and Hamas
Although considered very unlikely, an escalation of the conflict between Israel and Hamas in a regional war would have serious repercussions. A wider involvement by other state and non-state actors could destabilize the Middle East, stop energy supplies globally and undermine regional reconciliation efforts. This would not only aggravate humanitarian crises, but would also entail significant risks for global economic stability.

5. Artificial intelligence and electoral unrest
The growing use of generative artificial intelligence presents a risk of moderate probability of disturbing the main elections. AI-led disinformation campaigns could erode citizens‘ trust in political institutions and potentially influence election results in major democracies such as the United States, the United Kingdom, the EU, India and Taiwan. Although the immediate impact may be low, the long-term erosion of political stability and trust could have serious implications for democratic governance.

Source: CamitADR transport derogations: the European Commission updates the list

ADR

Member States may apply to the EU in order to be authorized to derogate

The European Commission has updated the list of exemptions allowed for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway in the territories of thirteen member states of the European Union, excluding Italy.

According to EU Executive Decision 2024/1762 / EU, the list of derogations is valid for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and Hungary, without any specific reference to Italy.

In accordance with Article 6 of Directive 2008/68 / EC, Member States may request authorization from the EU to derogate from the Adr (road) agreements, Rid (railway) and Adn (inland waterway) in specific situations, such as the transport of small quantities of dangerous goods, local transport over short distances or rail transport on designated and monitored routes.

The annexes to Directive 2008/68 / EC contain the updated list of derogations, which is reviewed annually on the basis of new requests submitted to the EU Executive.

Source: ENVIRONMENTAL NETWORK

Doprava
cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, ktorá spočíva v priestorovom premiestňovaní tovaru a osôb pomocou dopravných prostriedkov po dopravných cestách v priestore a čase.
Dopravca
osoba alebo podnik, ktorá prevádzkuje dopravu pre vlastnú alebo cudziu potrebu.
Preprava
výsledný produkt dopravy, ktorým sa uspokojujú potreby premiestňovania.
Prepravca
súhrny názov pre odosielateľa a prijímateľa.
Zasielateľstvo
obstarávanie, zabezpečovanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou, pod vlastným menom na cudzí účet na základe zasielateľskej zmluvy.
Zasielateľ 
obstarávateľ dopravy, medzi zasielateľom a príkazcom vzniká prepravný vzťah. Medzi hlavné úlohy a činnosti zasielateľa patria: 1. Obstarávanie prepravy a prekládky Zasielateľ má za úlohu vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok podľa hľadísk kvality. Podrobná znalosť prepravných podmienok a taríf sú rozhodujúce pre voľbu optimálneho dopravcu a dopravného prostriedku. Musí mať znalosti o podmienkach dovozu, vývozu a colných otázkach. Obstaráva prepravu s využitím dopravcu, uzatvára nákladnú zmluvu, vystavuje nákladné doklady. Okrem toho obstaráva prekládku tovaru. 2. Vykonávanie prepravných a prekládkových činností: Zasielateľ môže prepravovať tovar vlastným dopravným prostriedkom ako aj vykonávať prekládku vlastným prekladajúcimi zariadeniami. 3. Zberná činnosť: Zoraďovanie, distribúcia zásielok patrí k najdôležitejším úkonom zasielateľa. Môže sa jednať o pozemné, vodné a letecké zásielky. 4. Skladovanie a obstarávanie skladov: Tovar sa skladuje pred, počas a po preprave. Zasielateľ to zabezpečuje uzatvorením skladovacej zmluvy so správcom skladu alebo tovar uskladní vo vlastnom sklade. 5. Ostatné činnosti a) prepravné poradenstvo – Zasielateľ radí v otázkach prepravy, odkazuje zákazníkovi najvýhodnejší druh dopravy b) kontrola tovaru – tu patrí váženie, meranie, počítanie, označovanie, odoberanie vzoriek, zisťovanie škôd a pod. c) spracovanie tovaru – naplňovanie, miešanie, triedenie, preberanie a pod. d) balenie – pristavenie kontajnerov, debnenie, označovanie, viazanie, paletizácia a pod. e) logistické služby – poradenstvo, vývoj, prevádzka log. systémov, pri zaobstarávaní tovarov a jeho distribúcii.
Zväz logistiky a zasielateľstva SR
je profesné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov. Úlohy zväzu: –  rozvoj vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva –  rozvoj jednotlivých odborov dopravy najmä kamiónovej dopravy –  rozvoj medzinárodného obchodu –  spolupráca v skladovej, manipulačnej technike s výrobkami –  spolupráca v colných otázkach –  pôsobenie v legislatíve pri poradenstve –  zastupovanie záujmov svojich členov voči vláde SR –  poradenská činnosť –  informovanie verejnosti –  zameranie na obchodnú, hospodársku činnosť Členstvo ZLZ SR vo významných združeniach: –  CLECAT – Európska organizácia pre zasielateľstvo a logistiku –  FIATA – Medzinárodné združenie národných zväzov zasielateľov –  ICC – Medzinárodná obchodná komora Slovensko ZLZ SR vydáva dokumenty FIATA: –  konosament FBL –  zasielateľské potvrdenie FCR Vydavateľská činnosť ZLZ SR: –  Všeobecné zasielateľské podmienky –  Zborníky prednášok z medzinárodných konferencií „Úloha zasielateľa v medzinárodnom obchode“ Vzdelávacia činnosť: –  v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline organizuje  kurz “ Zasielateľ – Špedičný expert FIATA“ –  v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline organizuje pravidelne každý rok medzinárodnú konferenciu „Úloha zasielateľa v medzinárodnom obchode“ – spolupracuje so Žilinskou univerzitou v Žiline a strednými odbornými školami pri zabezpečovaní výučby zasielateľstva.

Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maroko, Maďarsko, Moldavská republika, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpečných vecí:

 1. zabezpečiť, aby preprava nebezpečných vecí neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo ostatné zložky životného prostredia,
 2. zabezpečiť, aby vozidlá vyhovovali konštrukčným požiadavkám, a ak je to požadované, zabezpečiť vybavenie vozidla osvedčením o schválení vozidla,
 3. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzali písomné pokyny podľa ADR,
 4. zabezpečiť, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje medzinárodná dohoda,
 5. zabezpečiť vybavenie vozidla osobitnou výbavou podľa písomných pokynov,
 6. zabezpečiť preškolenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí,
 7. ustanoviť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí.

Povinnosti posádky pri preprave nebezpečných vecí:

 1. informovať sa o povahe prepravovaných nebezpečných veciach,
 2. preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktorý je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
 3. označiť vozidlo prepravujúce nebezpečné veci oranžovými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami a zabezpečiť ich odstránenie po ukončení takejto prepravy,
 4. oboznámiť sa s obsahom písomných pokynov ešte pred začiatkom nakládky,
 5. vykonať pri nehode alebo mimoriadnej udalosti opatrenia uvedené v písomných pokynoch,
 6. neprevziať na prepravu kus, ktorého obal je poškodený,
 7. predložiť orgánom na kontrolu sprievodné doklady, hasiace prístroje a osobitnú výbavu,
 8. ak nakládku vykonáva osádka, dodržať, ustanovenia týkajúce sa nakládky, vykládky, manipulácie s nebezpečnými vecami, spôsobu prepravy a dozor nad vozidlom,
 9. vodič nesmie prepravovať osoby nepatriace do osádky vozidla,
 10. riadne sa oboznámiť s obsluhou hasiacich prístrojov,
 11. zákaz otvárať kusové zásielky,
 12. zákaz používať osvetľovacie teleso s otvoreným plameňom a kovovým povrchom,
 13. zákaz fajčiť počas nakládky, vykládky a manipulácie s nebezpečnými vecami,
 14. počas manipulácie s nebezpečnými vecami musí byť motor vypnutý, ak nie je požadovaný na činnosť niektorých zariadení a počas státia dopravnej jednotky použiť parkovaciu brzdu.

Povinnosti bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí:

 1. sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí,
 2. vykonávať poradenstvo pre svoju organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,
 3. pravidelne preškoľovať zamestnancov s ohľadom na zmeny v legislatíve alebo zmeny dohody ADR,
 4. pripravovať výročnú správu,
 5. hľadať najjednoduchší spôsob prepravy nebezpečných vecí.

Požadované doklady pri preprave

 1. Prepravný doklad – obsahuje údaje podobné ako v nákladnom liste, t.j. identifikačné číslo látky, vlastné dopravné pomenovanie, bezpečnostné značky, obalovú skupinu, obmedzujúci tunelový kód, odosielateľa a príjemcu atď. Údaje musia byť napísané v úradnom jazyku odosielateľa a tiež v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Upozornenie: Pri preprave nebezpečných vecí na Slovensku je potrebné použiť vzor „Nákladného listu pri preprave nebezpečných vecí“ podľa vyhlášky č. 357/2007 – príloha č. 10.
 2. Písomné pokyny určené pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti musia byť v kabíne vodiča a musia byť v jazyku vodiča a ďalších členov osádky vozidla, v ktorom vedia čítať a rozumejú mu. Upozornenie: Písomné pokyny musia byť na štyroch stranách, farebné, pre všetkých vodičov rovnaké. Musia ich dostať od dopravcu pred cestou.
 3. Ďalšie doklady:
  • Doklad totožnosti s fotografiou – pre každého člena osádky
  • Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí – vydáva STK na vozidlá typu FL, AT, EX/II, EX/III a MEMU – pozri ADR – časť 9
  • Osvedčenie ADR o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí – v SR vydáva MD SR po absolvovaní školenia a vykonaní skúšky – v jazyku vydávajúcej krajiny a tiež vo francúzskom, anglickom alebo nemeckom jazyku
  • Podľa požiadaviek ADR prípadné povolenie na prepravu

Vybavenie dopravnej jednotky:

Výbava pre osobnú a všeobecnú ochranu na vykonávanie všeobecných opatrení a špecifických záchranných opatrení týkajúcich sa nebezpečenstva, prepravovaná na vozidle podľa oddielu 8.1.5 ADR

 1. Nasledujúca výbava sa musí nachádzať na dopravnej jednotke:
  • na každé vozidlo zakladací klin, ktorého rozmery zodpovedajú najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla a priemeru kolies;
  • dve samostatne stojace výstražné značky;
  • kvapalina na vyplachovanie očí(a);
 2. a pre každého člena osádky vozidla
  • výstražná vesta (napríklad: ako je opísaná v norme EN471);
  • prenosné osvetľovacie zariadenie;
  • pár ochranných rukavíc;
  • ochrana očí (napríklad ochranné okuliare).
 3. Dodatočná výbava vyžadovaná pre určité triedy:
  • záchranná úniková maska(b) pre každého člena osádky vozidla, ktorá sa musí prepravovať vo vozidle v prípade bezpečnostných značiek vzorov č. 2.3 alebo 6.1;
  • lopata(c);
  • prekrytie kanálu(c);
  • zberná nádoba(c).

(a) Nevyžaduje sa na čísla bezpečnostných značiek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(b) Napríklad záchranná úniková maska s kombinovaným plynovo/prachovým filtrom typu A1B1E1K1-P1 alebo A2B2E2K2-P2, ktorý je podobný filtru opísanému v norme EN 141

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/ministerstvo-doprava-3-preprava-nebezpecneho-tovaru/po-ceste/pisomne-pokyny-podla-oddielu-5-4-3

Kedy sa jedná o podlimitnú prepravu podľa ADR

 1. Maximálne objemy paliva (PHM) podľa ADR
  • palivo nachádzajúce sa v palivovej nádrži vozidla a určené na jeho pohon (do 1500 l, na prívese maximálne 500 l)
  • v prenosných nádržiach na palivo sa môže prepravovať najviac 60 litrov na jednu dopravnú jednotku
  • palivo nachádzajúce sa v nádržiach vozidiel alebo iných dopravných prostriedkoch (ako sú lode) prepravovaných ako náklad
 2. Podlimitná ADR preprava
  Preprava určitého maximálneho množstva nebezpečných vecí. Vychádzame z dopravných kategórii uvedených v 15. Stĺpci tabuľky A, prílohy 1 Dohody ADR pre každé UN číslo.
 3. Výpočet bodov nebezpečnosti musí byť súčasťou prepravného dokladu.

Pri podlimitnej ADR preprave je potrebné:

 • mať vo vozidle 2 kg hasiaci prístroj
 • mať doklady: CMR (ako pri plnej ADR + uviesť dopravnú kategóriu), osvedčenie o jednodňovom školení
 • mať kusové zásielky označené ako pri plnej ADR (UN číslo, bezpečnostné značky, UN kód obalu)

Pri podlimitnej ADR preprave nie je potrebné:

 • značiť vozidlo
 • písomné pokyny pre prípad nehody
 • mať plnú ADR výbavu
 • mať osvedčenie o ADR školení (oranžový preukaz)

Revidované zväzky dohody ADR 2023  (ADR zväzok I a zväzok II) nájdene na stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-ceste-462

PÍSOMNÉ POKYNY PODĽA ADR »

Incoterms (pôvodne z angl. International Commercial Terms – medzinárodné obchodné podmienky) je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách.

Hovorovo slovo „Incoterms“ označuje „doložky podľa Incoterms“.

Incoterms určujú v podstate miesto a spôsob prechodu rizika (za stratu tovaru a podobne) a podmienky (colné odbavenie, prevzatie tovaru atď.), vyplývajúce z dodacích doložiek uvedených v kúpno-predajnej (nie prepravnej) zmluve, teda riziká a podmienky vo vzťahu medzi predajcom a kupujúcim, pri medzinárodnom obchode. Doložka Incoterms má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky (napr. DAF). V ideálnom prípade sa do zmluvy teda napíše napr. ….DAF Bratislava….Zmluva sa riadi Incoterms 2000… a v praxi sa potom skratka DAF vykladá podľa textu Incoterms 2000.

Pravidlá pre akýkoľvek druh (akékoľvek druhy) dopravy
 • EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto)
 • FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto)
 • CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • DAP – DELIVERED AT PLACE / S DODANÍM NA MIESTO (…dohodnuté miesto určenia) – nahrádza bývalú doložku DDU
 • DAT – DELIVERED AT TERMINAL / S DODANÍM NA TERMINÁL (…dohodnutý terminál)
 • DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)
Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách
 • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)

Zodpovednosť cestného dopravcu v medzinárodnej preprave

Z medzinárodného dohovoru CMR vyplýva zodpovednosť dopravcu (výlučne cestného) za prepravovaný tovar. Zodpovednosť je napevno definovaná ako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohľadu na reálnu hodnotu tovaru. SDR je menová jednotka Medzinárodného menového fondu určovaná prepočtom kurzov štyroch najsilnejších svetových mien, ktorého kurz je pohyblivý, 8,33 jednotiek SDR predstavuje približne 9,53 EUR.

Dopravca musí v prípade straty alebo poškodenia uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu maximálne danú sumu. Dopravca teda neručí za náklad v jeho plnej hodnote. Takéto škody sú kryté povinným poistením.

Škody, ktoré sú poistením kryté:
•    Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky
•    Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky
•    Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

Zodpovednosť cestného prepravcu vo vnútroštátnej preprave

Pri vnútroštátnej preprave je zodpovedosť definovaná v Obchodnom zákonníku, v § 624. Dopravca zodpovedá za prepravovaný cudzí tovar v plnej výške. Znamená to, že ak dôjde k:
•    strate, alebo zničeniu nákladu, musí dopravca uhradiť majiteľovi škodu vo výške hodnoty tovaru, ktorú mal pri preberaní.
•    poškodeniu, alebo znehodnoteniu zásielky, musí dopravca uhradiť rozdiel medzi hodnotou nákladu pri jeho preberaní a aktuálnou hodnotou.

Pri vnútroštátnej preprave síce poistenie nie je povinné, avšak z dôvodu vysokého rizika je takmer nevyhnutné. Poistenie vnútroštátnej dopravy kryje rovnaké škody ako poistenie medzinárodnej dopravy:
•    Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky
•    Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky
•    Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

Zodpovednosť cestného dopravcu pri kabotáži

Pri kabotáži sa uzatvára poistenie zodpovednosti s osobitnými podmienkami. V mnohých krajinách Európskej únie je takéto poistenie povinné, pričom sa poisťuje na vyššie poistné sumy.

Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru

Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru, prepravovaného na základe nákladného listu CMR, stanovená Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Zodpovednosť dopravcu vyplýva z jeho základného záväzku, uskutočniť dohodnutú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej, resp. primeranej lehote a vydať zásielku oprávnenému príjemcovi v neporušenom stave.
Samotnú zodpovednosť dopravcu Dohovor CMR definuje tak, že dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania. Zodpovednosť dopravcu je taktiež stanovená aj za prekročenie dodacej lehoty.

Začiatok plynutia zodpovednosti dopravcu

Pre stanovenie zodpovednosti cestného dopravcu je dôležité určiť začiatok plynutia zodpovednosti. Pokiaľ ide o škodu na zásielke, jej stratu alebo prekročenie dodacej lehoty, nie je možné jednoznačne vinu prisúdiť dopravcovi. V praxi sa ale vychádza z predpokladu, že pokiaľ dôjde na zásielke ku škode v čase, keď bola zásielka v starostlivosti dopravcu, je zodpovednosť stanovená dopravcovi, bez toho aby sa skúmalo jej zavinenie. Tejto zodpovednosti sa môže dopravca zbaviť jedine uplatnením vyviňujúcich dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v Dohovore CMR. Ide o dôvody, ktoré dopravca nemohol vopred predpokladať a ani škodu odvrátiť, napr. náhla živelná pohroma. Pre stanovenie začiatku zodpovednosti dopravcu nie je rozhodujúci okamih samotného začatia prepravy ani dátum uzavretia prepravnej zmluvy. Dôležité však je, aby zásielka bola prevzatá za účelom uskutočnenia prepravy, pretože pokiaľ dopravca prevezme zásielku za iným účelom, napr. účelom jej uskladnenia, nezodpovedá za zásielku počas tejto doby ako dopravca ale ako skladovateľ (v SR podľa Obchodného zákonníka).

Ukončenie plynutia zodpovednosti dopravcu

Plynutia zodpovednosti dopravcu sa nekončí prostým pristavením zásielky do miesta určenia. Plynutia zodpovednosti dopravcu končí dodaním zásielky, to znamená až časovým okamžikom, v ktorom je umožnené oprávnenému príjemcovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi získať faktickú dispozíciu nad zásielkou. Tu je potrebné upozorniť, že zodpovednosť dopravcu nekončí v prípade, ak zásielka bola vydaná neoprávnenej osobe. Až riadnym dodaním zásielky je ukončená preprava a splnená prepravná zmluva a až v tomto okamihu dopravcovi vzniká nárok na zaplatenie prepravného.

Zodpovednosť dopravcu za škodu

Ako už bolo uvedené, dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.
Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené:
• oprávneným príkazom prepravcu,
• z iného dôvodu ako nedbalosť dopravcu,
• vlastnou chybou zásielky,
• okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a odstrániť ich následky nie je v jeho moci.

Dopravca taktiež nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar.
Na druhej strane sa dopravca nemôže zbaviť sa svojej zodpovednosti v prípade porúch na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo, alebo ich zástupcov alebo pracovníkov. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov uvedených v nákladnom liste a k tomuto listu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných. Pri strate alebo nesprávnom použití dokladov je však dopravca povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky.

Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:
• použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dohodnuté a poznamenané v nákladnom liste,
• chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá vyžaduje riadne balenie alebo ak nie je balená vôbec je vystavená stratám alebo poškodeniu,
• manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom alebo príjemcom,
• prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, hlavne lomom, koróziou, vnútorným kazením, vysýchaním atď.,
• nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky, preprava živých zvierat.
Takže v prípadoch, keď strata, poškodenie alebo oneskorenie boli spôsobené nevhodným postupom alebo zanedbaním príkazcu, je dopravca pri súdnych sporoch zbavený zodpovednosti.

Vyviňujúce dôvody

Podľa Dohovoru CMR dopravca je zbavený svojej zodpovednosti za škodu taktiež v prípade, ak škoda na zásielke vznikla z dôvodov vyššej moci, to znamená z dôvodov, ktoré dopravca nemohol predvídať a ani odvrátiť ich vplyv. V praxi sú však súdy vo vzťahu k dopravcom veľmi prísne pri stanovení vyviňujúcich dôvodov, na čo poukazujú nasledujúce praktické skúsenosti uvedené na základe rozsudkov súdov.

Zákazy jázd v Európe platné pre vozidlá nad 7,5t.

Politika kvality našej spoločnosti pozostáva z nasledovných hlavných bodov:

 • snaha o poskytovanie komplexných zasielateľských a logistických služieb a dosiahnutie stabilného postavenia na logistickom trhu
 • neustále znižovanie či predchádzanie škodových udalostí
 • spokojnosť obchodných partnerov a zamestnancov
 • zvyšovanie firemnej kultúry a imidžu spoločnosti
 • dôraz na životné prostredie
Zasielateľské podmienky

Všetky nami realizované prepravy sa riadia zásadami Všeobecných zasielateľských podmienkok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky v znení zmien schválených zhromaždením členov ZLZ SR dňa 12.05.2005.

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah. Na prepravný poriadok sa priamo odvoláva platná legislatíva.

Prepravný poriadok spoločnosti TIREX spol. s r.o.
Ponúkame vám priestor na vyjadrenie vášho názoru na poskytované služby, či už vo forme pripomienky, alebo návrhu na zlepšenie. Rovnako môžete využiť tento priestor na kladenie otázok týkajúcich sa akejkoľvek oblasti vášho záujmu.