» služby

O službách Tirex

Ponuka našich služieb je komplexná a individuálne šitá na mieru našim klientom.

Prepravujeme bežný obchodný tovar, ADR tovar, chladiarenský tovar, zabezpečujeme celovozové (FTL), dokládkové (LTL) prepravy, ako aj prepravy expresných zásielok a zbernú službu (groupage).

Máme k dispozícií vlastný sklad (aj colný), vlastné vozidlá s kapacitou od 2 – 120 m3 a širokú základňu zmluvných dopravcov s dlhoročnou tradíciou.

Doprava

V minulosti dcérska spoločnost S.P.R. spol. s r.o., ktorá je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou TIREXU a tvorí jedno z našich oddelení disponuje naším vlastným vozovým parkom.

Denne sú Vám k dispozícií vozidlá spĺňajúce všetky technické parametre a medzinárodné normy. Náš vozový park je pravidelne obnovovaný a rozširovaný.

Naše vozidlá, tak ako aj vozidlá našich partnerov riadia vodiči s dlhoročnou praxou v medzinárodnej kamiónovej doprave.

Každé vozidlo je vybavené mobilným telefónom GSM s roamingom a všetky naše vozidlá monitorujeme cez satelit 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na základe tých skutočností vieme klientom podať presné informácie o pohybe jeho zásielky.

Pre dopravcov

Ponúkame celoročné vyťažovanie vozidiel, celovozové prepravy, dokládky, zberné a expresné prepravy v exportných a importných reláciách za výhodných podmienok.

Ak máte záujem o spoluprácu, zašlite na mail sales@tirex.sk

Informácie o vozovom parku, organizačnej štruktúre spoločnosti, najčastejšie destinácie Vašich vozidiel, prezentácia spoločnosti.

 • Koncesnú listinu
 • Platné poistenie CMR + potvrdenie o úhrade poistného
 • Výpis z obchodného registra
 • Živnostenský list
 • Fotokópiu o pridelení DIČ a IČ-DPH

Zasielateľstvo

Našou hlavnou činnosťou je zasielateľstvo (forwarding), ktorú zabezpečuje denne skúsený tím viac ako 30 špeditérov.

Ponúkame:

 • Preprava tovaru od 1 kg až po FTL 24 ton
 • Preprava nebezpečného tovaru v zmysle dohovoru ADR
 • Preprava tovaru vozidlami podľa potreby zákazníka (štandard, megatrailer , jumbo – súprava, plachtový náves, box )
 • Preprava tovaru chladiacimi a izotermickými vozidlami
 • Prepravy špeciálnych zásielok
 • Zberná služba pravidelnými linkami pre destinácie v EÚ a exZSSR
 • Vnútroštátna preprava
 • Námorná preprava
 • Letecká preprava

Colná deklarácia

Poskytujeme nasledovné služby

 • vystavovanie prepravných dokladov
 • vystavovanie dovozných, vývozných a tranzitných colných deklarácii
 • spracovanie intrastatu
 • služby dočasného colného uskladnenia tovaru
Doklady potrebné na zastupovanie v colnom konaní:
 • plná moc formou mandátnej zmluvy
 • notárom overená kópia z výpisu obchodného registra alebo živnostenského listu
 • notárom overená kópia o pridelení daňového registračného čísla (EORI)

Logistika

Pre potreby našich klientov ponúkame vlastné skladové priestory o rozlohe 700 m2 v sídle spoločnosti, strážené 24/7.

Zabezpečujeme nasledovné služby:

 • Manipulácia tovaru
 • Vedenie skladovej evidencie
 • Balenie, picking, co-packing, triedenie, etiketovanie tovaru
 • Obnova poškodených balení
 • Distribúcia v rámci celého Slovenska a celej EU
 • Logistické služby na mieru podľa špecifikácie zákazníka

Pripoistenie zásielok

Doporučujeme pripoistenie zásielok (all-risk poistenie) ak hodnota tovaru presahuje limit zodpovednosti CMR.

 • Poistenie je možné realizovať najneskôr v deň nakládky
 • K výpočtu poistného potrebujeme vedieť typ tovaru a presnú hodnotu Vašej zásielky
 • Pripoistenie zásielky zabezpečíme na území Slovenskej republiky i v zahraničí