» O spoločnosti

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

TIREX, spol. s r.o. - o spoločnosti

Spoločnosť TIREX je s.r.o. vlastnená slovenskými majiteľmi, svoje meno a pozíciu si buduje už viac ako 30 rokov.

Našou misiou je poskytovať kvalitné služby malým a stredne veľkým domácim a zahraničným zákazníkom za primerané ceny. Našim krédom je poskytnúť každému zákazníkovi individuálny prístup a na mieru šitú službu s požadovaným pomerom základných kritérií ako kvalita / cena / rýchlosť.

Náš skúsený tím agilných profesionálov Vám poskytne individuálne služby špecializované na jednotlivé produkty a teritóriá.

Naše hodnoty

Vozový park

Náš vlastný vozový park je k Vašej dispozícii.

Kamión MEGA
Nákladný priestor:Plachtový náves, trojstranná zhrňovačka, colné lanko
Objem:100 m3
Ložná plocha:13,6 lm
Rozmery (v/š/d):2,99 / 2,48 / 13,60 m
Nosnosť:24.500 kg
Počet paletových miest:33 – 34 EUR paliet
Súprava - Tandem
Nákladný priestor:Plachtová trojstranná zhrňovačka, colné lanko
Objem:115 m3
Ložná plocha:7,30 + 8,15 lm
Rozmery (v/š/d):3,00 / 2,48 / 7,30 m + 3,00 / 2,48 / 8,15 m
Nosnosť:7.560 kg + 7.200kg
Počet paletových miest:18 + 20 EUR paliet
Valník sólo
Nákladný priestor:Plachtová nadstavba, colné lanko
Objem:66 m3
Ložná plocha:8,90 lm
Rozmery (v/š/d):3,00 / 2,48 / 8,90 m
Nosnosť:4.850 kg
Počet paletových miest:22 EUR paliet
Dodávka
Nákladný priestor: Plachtová nadstavba
Objem: 15 m3
Ložná plocha: 3,65 lm
Rozmery (v/š/d): 2,15 / 2,02 / 3,65 m
Nosnosť: 950 kg
Počet paletových miest: 6 EUR paliet
Pickup
Nákladný priestor:skriňa
Objem:2 m3
Ložná plocha:1,55 lm
Rozmery (v/š/d):1,17 / 1,20 / 1,55 m
Nosnosť:650 kg
Počet paletových miest:2 EUR palety

História firmy

 • 1992

  začiatok podnikania na živnosť fyzickej osoby - Tomáš Šuhányi - TIREX

   
   

   

   

 • 1995

  založenie TIREX, spol. s r.o. a prevzatie podnikateľských aktivít fyzickej osoby

 • 1996

  založenie dcérskej spoločnosti S.P.R., spol. s r.o. ďalšie fungovanie pod jednotným menom TIREX, spol. s r.o.

 • Súčastnosť

  viac ako 1.500 prepráv mesačne

  viac ako 70 zamestnancov

  komunikácia v 10 jazykoch

  viac ako 1000 klientov

  viac ako 3.000 dopravcov

Organigram

 • Vedenie
  spoločnosti
  • Obchodné
   odd.
  • Ekonomické
   odd.
  • Operatíva
   • Doprava
   • Zasielateľstvo
     • Nemecko
      Holandsko
      Rakúsko
      a Maďarsko
      deutsch@tirex.sk
      • Taliansko
       italia@tirex.sk
       • Slovensko
        a Česká rep.
        sales@tirex.sk

        Vnutroštátna
        doprava a logistika
        • Anglicko
         a Írsko
         england@tirex.sk
     • Škandinávia
      a Poľsko
      sverige@tirex.sk
      • Belgicko
       Francúzko
       Španielsko
       a Portugalsko
       france@tirex.sk
       • Južná EU
        Balkán
        Turecko
        bulgaria@tirex.sk
        • Rusko
         exZSSR
         Baltik
         russia@tirex.sk
   • Sklad
    a logistika
    • Slovensko
     a Česká rep.
   • Colné
    odd.
  • Právne
   odd.
  • Personálne
   odd.
  • IT odd.

Certifikáty

Členstvo v organizáciách

ČESMAD SLOVAKIA

Združuje asi 1000 dopravných firiem aktívnych v medzinárodnej doprave

ČESMAD SLOVAKIA
ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesne orientované na cestnú dopravu. Združuje takmer 900 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky.
 

Združenie ČESMAD Slovakia intenzívne prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Obhajuje záujmy svojich členov – autodopravcov, ktorí vykonávajú medzinárodnú kamiónovú a autokarovú dopravu. ČESMAD Slovakia je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a v spolupráci s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii.

 

ČESMAD Slovakia je záručným združením v zmysle Dohovoru TIR, čo ho oprávňuje vydávať dopravcom karnety TIR.

 

Členstvo v medzinárodnej organizácii Transfrigoroute International umožňuje združeniu podieľať sa na revízii Dohovoru ATP, ktorý sa zaoberá prepravou rýchloskaziteľného tovaru.

 

Združenie je regulérnym členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej živnostenskej komory a ďalších profesných organizácií.

 

ČESMAD Slovakia predovšetkým zastupuje, vyjednáva a ochraňuje svojich členov, a teda aj celú oblasť podnikania v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave vo vzťahu k ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, organizáciám a zväzom.

 

Združenie ČESMAD Slovakia sa systematicky usiluje o rozvoj a prosperitu cestnej dopravy na Slovensku a presadzovanie záujmov svojich členov. Popri tom svojim členom poskytuje potrebnú profesionálnu pomoc, rôzne poradenské, konzultačné a ďalšie služby týkajúce sa oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy.

 

Združenie ČESMAD Slovakia s cieľom podporovať záujmy svojich členov pri vytváraní optimálnych legislatívnych podmienok podporujúcich rozvoj dopravy a harmonizáciu národnej legislatívy s legislatívou Európskej únie, úzko spolupracuje s mnohými domácimi i medzinárodnými organizáciami. Na domácej pôde rokuje s vládnymi inštitúciami, v zahraničí s dlhoročným partnerom – Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU). IRU podporuje postupnú integráciu transformujúcich sa krajín do Európskej únie a ich participáciu na otváraní nových dopravných trhov, ktorá by mala byť prospešná pre členské, ako aj kandidátske krajiny. ČESMAD Slovakia ako jediné združenie medzinárodných a vnútroštátnych cestných dopravcov SR má ambíciu dôstojne obhajovať záujmy svojej členskej základne a prispievať tak k zvyšovaniu konkurencie schopnosti slovenských dopravcov v náročnej hospodárskej súťaži vyspelých krajín sveta.

Združuje asi 100 logistických a zasielateľských firiem

Zväz logistiky a zasielateľstva SR

profesné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je  podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov.

 

Úlohy zväzu:
–  rozvoj vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva
–  rozvoj jednotlivých odborov dopravy najmä kamiónovej dopravy
–  rozvoj medzinárodného obchodu
–  spolupráca v skladovej, manipulačnej technike s výrobkami
–  spolupráca v colných otázkach
–  pôsobenie v legislatíve pri poradenstve
–  zastupovanie záujmov svojich členov voči vláde SR
–  poradenská činnosť
–  informovanie verejnosti
–  zameranie na obchodnú, hospodársku činnosť

Združuje asi 400 talianských a slovenských firiem

Taliansko-Slovenská Obchodná Komora

Taliansko – Slovenská obchodná komora je medzinárodná mimovládna organizácia, neziskové voľné združenie bilaterálneho charakteru. Je oficiálne uznaná talianskym Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a je členom združenia talianskych obchodných komôr v zahraničí Assocamerestero, v spolupráci s Unioncamere.

 

Poslaním TSOK je podporovať, zastrešovať a rozvíjať spoluprácu, ako aj obchodné, priemyselné, finančné a kultúrne vzťahy medzi Talianskom a Slovenskou republikou a podporovať jednotlivé podniky a inštitúcie, najmä členské, konkrétnymi informáciami, aktivitami a praktickou asistenciou v procese ich internacionalizácie.

 

TSOK pôsobí už 15 rokov v historickom centre Bratislavy a neustále snaží sa o inováciu talianskej podnikateľskej siete a o rozvoj miestnej ekonómie. Má štyri základné piliere: konkurencieschopnosť, prieskum, informačné technológie a organizačné aktivity.