» About company

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

TIREX LTD. - ABOUT COMPANY

The company TIREX is a Ltd. owned by Slovak owners, it has been building its name and position for more than 30 years.

Our mission is to provide quality services to small and medium-sized domestic and foreign customers at reasonable prices. Our credo is to provide each customer with an individual approach and tailor-made service with the required ratio of basic criteria such as quality/price/speed.

Our experienced team of agile professionals will provide you with individual services specialized in individual products and territories.

OUR VALUES

Transport equipment

Our own fleet is at your disposal.

MEGA truck
Volume: 100 m3
Loading space: 13,6 lm
Dimensions (h/w/d): 2,99 / 2,48 / 13,60 m
Carrying capacity: 24.500 kg
Number of pallet places: 33 – 34 EUR pallets
Road - train
Volume: 115 m3
Loading space: 7,70 + 7,70 lm
Dimensions (h/w/d): 3,00 / 2,48 / 7,70 m + 3,00 / 2,48 / 7,70 m
Carrying capacity: 11.500 kg + 11.500kg
Number of pallet places: 19 + 19 EUR pallets
Small truck
Volume: 66 m3
Loading space: 8,90 lm
Dimensions (h/w/d): 3,00 / 2,48 / 8,90 m
Carrying capacity: 4.850 kg
Number of pallet places: 22 EUR pallets
Van
Volume: 15 m3
Loading space: 3,65 lm
Dimensions (h/w/d): 2,15 / 2,02 / 3,65 m
Carrying capacity: 950 kg
Number of pallet places: 6 EUR pallets
Pickup
Volume:2 m3
Loading space:1,55 lm
Dimensions (h/w/d):1,17 / 1,20 / 1,55 m
Carrying capacity:650 kg
Number of pallet places:2 EUR pallets

Company history

 • 1992

  start of business as individual trader - Tomáš Suhányi - TIREX

 • 1995

  establishment of TIREX Ltd. and adoption of business activities of individual trader

 • 1996

  establishment of subsidiary company S.P.R. Ltd., continued operation under the unified name TIREX, spol. Ltd.

 • Presentness

  more than 1500 transports monthly

  more than 70 employees

  communication in 10 languages

  more than 1000 clients

  more than 3000 carriers

Organization chart

 • Direction
  • Sales
  • Accounting
   dept.
  • Operations
   • Traffic dept.
   • Forwarding
    dept.
     • Germany
      Holland
      Austria
      and Hungary
      deutsch@tirex.sk
      • Italy
       italia@tirex.sk
       • Slovakia and
        Czech Rep.
        sales@tirex.sk
        Domestic
        transport and logistics
        • England
         and Ireland
         england@tirex.sk
     • Scandinavia
      and Poland
      sverige@tirex.sk
      • Belgium
       France
       Spain
       and Portugal
       france@tirex.sk
       • Southern EU
        Balkans
        Turkey
        bulgaria@tirex.sk
        • Russia
         exUSSR
         Baltic
         russia@tirex.sk
   • Warehouse
    and logistics
    • Slovakia and
     Czech Rep.
   • Customs
    dept.
  • Legal
   dept.
  • Human res.
   dept.
  • IT dept.

Certificates

MEMBERSHIPS IN ORGANIZATIONS

ČESMAD SLOVAKIA

It brings together about 1,000 transport companies active in international transport

ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesne orientované na cestnú dopravu. Združuje takmer 900 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky.
 

Združenie ČESMAD Slovakia intenzívne prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Obhajuje záujmy svojich členov - autodopravcov, ktorí vykonávajú medzinárodnú kamiónovú a autokarovú dopravu. ČESMAD Slovakia je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a v spolupráci s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii.

 

ČESMAD Slovakia je záručným združením v zmysle Dohovoru TIR, čo ho oprávňuje vydávať dopravcom karnety TIR.

 

Členstvo v medzinárodnej organizácii Transfrigoroute International umožňuje združeniu podieľať sa na revízii Dohovoru ATP, ktorý sa zaoberá prepravou rýchloskaziteľného tovaru.

 

Združenie je regulérnym členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej živnostenskej komory a ďalších profesných organizácií.

 

ČESMAD Slovakia predovšetkým zastupuje, vyjednáva a ochraňuje svojich členov, a teda aj celú oblasť podnikania v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave vo vzťahu k ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, organizáciám a zväzom.

 

Združenie ČESMAD Slovakia sa systematicky usiluje o rozvoj a prosperitu cestnej dopravy na Slovensku a presadzovanie záujmov svojich členov. Popri tom svojim členom poskytuje potrebnú profesionálnu pomoc, rôzne poradenské, konzultačné a ďalšie služby týkajúce sa oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy.

 

Združenie ČESMAD Slovakia s cieľom podporovať záujmy svojich členov pri vytváraní optimálnych legislatívnych podmienok podporujúcich rozvoj dopravy a harmonizáciu národnej legislatívy s legislatívou Európskej únie, úzko spolupracuje s mnohými domácimi i medzinárodnými organizáciami. Na domácej pôde rokuje s vládnymi inštitúciami, v zahraničí s dlhoročným partnerom - Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU). IRU podporuje postupnú integráciu transformujúcich sa krajín do Európskej únie a ich participáciu na otváraní nových dopravných trhov, ktorá by mala byť prospešná pre členské, ako aj kandidátske krajiny. ČESMAD Slovakia ako jediné združenie medzinárodných a vnútroštátnych cestných dopravcov SR má ambíciu dôstojne obhajovať záujmy svojej členskej základne a prispievať tak k zvyšovaniu konkurencie schopnosti slovenských dopravcov v náročnej hospodárskej súťaži vyspelých krajín sveta.

It brings together about 100 logistics and forwarding companies

profesné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je  podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov.

 

Úlohy zväzu:
-  rozvoj vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva
-  rozvoj jednotlivých odborov dopravy najmä kamiónovej dopravy
-  rozvoj medzinárodného obchodu
-  spolupráca v skladovej, manipulačnej technike s výrobkami
-  spolupráca v colných otázkach
-  pôsobenie v legislatíve pri poradenstve
-  zastupovanie záujmov svojich členov voči vláde SR
-  poradenská činnosť
-  informovanie verejnosti
-  zameranie na obchodnú, hospodársku činnosť

It brings together about 400 Italian and Slovak companies

Taliansko – Slovenská obchodná komora je medzinárodná mimovládna organizácia, neziskové voľné združenie bilaterálneho charakteru. Je oficiálne uznaná talianskym Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a je členom združenia talianskych obchodných komôr v zahraničí Assocamerestero, v spolupráci s Unioncamere.

 

Poslaním TSOK je podporovať, zastrešovať a rozvíjať spoluprácu, ako aj obchodné, priemyselné, finančné a kultúrne vzťahy medzi Talianskom a Slovenskou republikou a podporovať jednotlivé podniky a inštitúcie, najmä členské, konkrétnymi informáciami, aktivitami a praktickou asistenciou v procese ich internacionalizácie.

 

TSOK pôsobí už 15 rokov v historickom centre Bratislavy a neustále snaží sa o inováciu talianskej podnikateľskej siete a o rozvoj miestnej ekonómie. Má štyri základné piliere: konkurencieschopnosť, prieskum, informačné technológie a organizačné aktivity.